Ga naar de hoofdpagina en klik rechtsboven op je accountnaam voor wijzigen aan te brengen in je adresjes.

.